Soviet Ussr Excellent

Format > 120 Mm

  • Sputnik Soviet Medium Format (6x6cm) Stereo Camera Excellent
  • Kiev 88 Ttl, Soviet Medium Format Slr Film Camera Excellent